Veliké spojení s přírodou

O starých Keltech bylo od nepaměti známo, že jsou velicí přívrženci všeho přírodního a přírodu neobyčejně uznávají a oslavují. Mezi nimi a přírodou zkrátka panovala dokonalá souhra a oni jí svou oddanost demonstrovali slavením nejrůznějších svátků, obětinami a dary. Dary přírody také sami využívali, ale nikdy se nesnažili získat víc, než kolik měli zapotřebí a za vše získané vždy náležitě děkovali.

Každý strom minimálně dvakrát

Keltský horoskop je dokonalou ukázkou spojení tohoto národa s přírodou. On na rozdíl od klasického zvířetníku přiřazuje k datům narození jednotlivé stromy. Jejich věštby střídají vždy sedmnáct stromů za půl roku, tedy po desetidenních obdobích. Proto je samozřejmé, že každý strom se v jednom roce objeví celkem dvakrát, topol dokonce čtyřikrát.